Mr Rajiv Sikka

 Mr Rajiv Sikka

Mr Rajiv Sikka

CIO, Medanta - The Medicity, Gurgaon

Mr Rajiv Sikka, CIO, Medanta - The Medicity, Gurgaon

Courses